Certifieringar

AA – God kreditvärdighet
Soliditet är Nordens ledande leverantör av kredit- och
affärsinformation. De ansvarar för kreditvärderingssys-
temet AAA vilket värderar företags ekonomiska status.
Över 2400 beslutsregler ligger till grund för bedömn-
ingen. Färska uppgifter hämtas in från Bolagsverket,
SCB, Skatteverket, Tingsrätten, Kronofogdemyndigheter
m. fl. Kreditvärderingen baseras på olika delomdömen
om ett företag. Det är kombinationen av delomdömena
som fastställer aktuell rating. Delomdömena är olika
uppbyggda beroende på företagsform, eftersom den
tillgängliga informationsmängden skiljer sig. Man tittar
främst på verksamhetens ålder, dess ägare/ledning,
ekonomi och betalningsförmåga. Vid 90% av alla kon-
kurser visar Soliditets kreditvärderingssystem redan 1
år i förväg att företaget har problem. Fondamenta AB har
tilldelats AA-rating (Dubbel-A) vilket är den högsta rating
ett aktiebolag kan få som är yngre än 10 år. Således kan
du känna dig trygg när du gör affärer med oss.

Läs mer om kreditvärderingssystemet AAA här